Vytlačiť
Kategória: Nezaradené
Návštevy: 8970

Mapa je v príprave, časom tu budú pribúdať všetky služby, ktoré majú nejaké fyzické umiestnenie v Českej republike alebo na Slovensku.

{source}
<div id="mapa" style="width:600px; height:400px;"></div>

<script type="text/javascript">
var center = SMap.Coords.fromWGS84(14.41790, 50.12655);
var m = new SMap(JAK.gel("mapa"), center, 13);
m.addDefaultControls();
/*
var layer = new SMap.Layer.Marker();
m.addLayer(layer);
layer.enable();

var sluzby = [{
title = "Café Práh",
url = "http://www.cafeprah.cz",
description = "",
x = 16.6157222,
y = 49.1868692
}];

for(var i=0; i<sluzby.length; ++i) {
var sluzba = sluzby[i];
var coords = SMap.Coords.fromWGS84(sluzba.x, sluzba.y);
var card = new SMap.Card();
card.getHeader().innerHTML = "<strong>"+sluzba.title+"</strong>";
var body = "<a href='"+sluzba.url+"'>"+sluzba.url+"</a><br/>";
body += sluzba.description;
card.getBody().innerHTML = body;

var options = {
title: sluzba.title
};
var marker = new SMap.Marker(center, "myMarker", options);
marker.decorate(SMap.Marker.Feature.Card, card);
layer.addMarker(marker);
}*/
</script>
{/source}